badania geotechniczne
 
 
 

 

Witamy!
 

Jesteśmy zespołem pracowników Politechniki Krakowskiej i naszą działalność opieramy na ścisłej współpracy z uczelnią.


Naszą podstawową ofertę stanowi wykonawstwo oraz interpretacja wyników sondowań następujących typów:

 

 
 

1. Statyczne

- CPT(M) stożkiem mechanicznym Begemann'a

- CPT(E) stożkiem elektrycznym

- CPTU stożkiem elektrycznym, z pomiarem ciśnienia wody porowej (u2)

W przypadku bardziej odpowiedzialnych inwestycji, wymagających bardziej szczegółowych badań podłoża, możliwe jest rozszerzenie oferty sondowań statycznych o badania:

- S-CPTU końcówką sejsmiczną, z pomiarem prędkości propagacji fali poprzecznej w gruncie (wyznaczenie modułu G)

- pomiar dyssypacji ciśnień porowych w gruncie

 

2. Dynamiczne

- DPL sondą ręczną lub pneumatyczną

- DPM sondą pneumatyczną lub mechaniczną

- DPH i DPSH sondą mechaniczną

- SPT sondą mechaniczną z końcówką cylindryczną

 

3. Bezpośredni pomiar wytrzymałości gruntu na ścinanie bez odpływu

- FVT sondą obrotową z końcówką krzyżakową

- SLVT sondą udarowo-obrotową

 

Interpretację wyników sondowań wykonujemy zgodnie z najnowszym normodawstwem z zakresu polowych badań gruntów:

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

 

Wykonujemy również wiercenia rozpoznawcze (do głęb. maks. 10 m ppt.) wraz z poborem prób gruntu kategorii B (NW) oraz badania makroskopowe i laboratoryjne pobranych prób.

 

Prawidłowość przeprowadzenia badań oraz poprawność ich interpretacji jest każdorazowo potwierdzona przez geologa z wieloletnim doświadczeniem (uprawnienia geologiczne, certyfikat PKG).

 

 
 

Zapytania ofertowe, określające zakres badań i oczekiwany termin ich realizacji, można kierować na adres:

[email protected]


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 318 201

 

Zapraszamy do współpracy!